Pažintinis gimnazistų iš Židikų vizitas

2019-10-02 „Gelmėse“ lankėsi gausus Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos mokinių būrys.

Pažintinio vizito metu jie susipažino su „Gelmių“ paslaugomis bei čia dirbančių darbuotojų profesijomis.

NEĮGALIESIEMS