Informacija asmenims, norintiems gauti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas 

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centro Mažeikiuose fizinė medicina ir reabilitacija ,,Gelmės“ yra sudariusi sutartis su Šiaulių ir Klaipėdos teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveiktos priežiūros paslaugų teikimo. 
Mūsų įstaigoje pagal asmens priežiūros licenciją Nr. 3567 teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams pagal šiuos profilius:

Suaugusiems :

 • Suaugusiųjų ambulatorinė reabilitacija I : ausų, nosies, gerklės  ligos, III reabilitacijos etapas ( reabilitacijos trukmė 10 dienų);
 • Suaugusiųjų ambulatorinė reabilitacija I: kvėpavimo sistemos ligos III reabilitacijos etapas   (reabilitacijos trukmė 10 dienų);
 • Suaugusiųjų ambulatorinė reabilitacija II : ausų, nosies, gerklės  ligos, III reabilitacijos etapas ( reabilitacijos trukmė 14 dienų);
 • Suaugusiųjų ambulatorinė reabilitacija II : judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė 14 dienų);
 • Suaugusiųjų ambulatorinė reabilitacija II : kvėpavimo sistemos ligos III reabilitacijos etapas   (reabilitacijos trukmė 14 dienų);
 • Suaugusiųjų ambulatorinė reabilitacija II : nervų sistemos ligos,  III reabilitacijos etapas  (reabilitacijos trukmė 14 dienų);

Vaikams:

 • Vaikų ambulatorinė reabilitacija II : ausų, nosies, gerklės ligos, III reabilitacijos etapas  (reabilitacijos trukmė 16 dienų).
 • Vaikų ambulatorinė reabilitacija II : judamojo atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų);
 • Vaikų ambulatorinė reabilitacija II : kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų).  
 • Vaikų ambulatorinė reabilitacija II : nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų);
 • Vaikų ambulatorinė reabilitacija II : psichikos ir elgesio sutrikimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų).   

Dokumentai, reikalingi atvykstantiems medicininės reabilitacijos paslaugoms gauti:

 • Šeimos ar gydančio gydytojo siuntimas arba išrašas iš medicininių dokumentų  (forma 027/a);
 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Darbo biržos pažymėjimas, jei užsiregistravęs darbo biržoje.

Pacientai turi žinoti:

 • Ambulatorinei reabilitacija pacientai gali būti siunčiami iš ambulatorinių arba stacionarinių gydymo įstaigų. Paciento siuntimo medicininei reabilitacijai tikslingumą sprendžia šeimos arba  gydantis gydytojas (specialistas) kartu su fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoju.
 • Ambulatorinės reabilitacijos skyrimo tvarką reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ ir jo pakeitimai. (Žin., 2008, Nr.12 407). Šį ir kitus Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus galite rasti: www.sam.lt.
 • Šeimos arba gydantis gydytojas (specialistas) užpildo reikalingus medicininius dokumentus ir pateikia teritorinei ligonių kasai (TLK) elektroniniu būdu per informacinę sistemą. Gavusi pažymą reabilitacijos paslaugai gauti, TLK šią pažymą parengusiai asmens sveikatos priežiūros (ASP) įstaigai pateikia pranešimą apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr.2011T) arba pranešimą apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr.2011N).
 • Pacientas turi teisę pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje jam bus suteiktos medicininės ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
 • Atvykęs į mūsų įstaigą pacientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a). Registratūros darbuotojas patikrina , ar TLK dėl šio asmens per informacinę sistemą patvirtino pažymą apie paciento teisę į medicininės reabilitacijos išlaidų kompensavimą PSDF lėšomis (forma Nr. 2011T).  
 • Visos paslaugų išlaidos apmokamos  Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.
NEĮGALIESIEMS