Informacija asmenims, norintiems gauti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas 

Viešoji įstaiga Šiaulių darbo rinkos mokymo centro fizinė medicina ir reabilitacija ,,Gelmės“ , veiklos adresas Algirdo g. 42D-2, Mažeikiai, yra sudariusi sutartis teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveiktos priežiūros paslaugų teikimo.
Mūsų įstaigoje pagal asmens priežiūros licenciją Nr. 3567 teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiems ir vaikams pagal šiuos profilius:

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems:

 1. Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 2. Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID – 19 ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 3. Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID – 19 ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais)  (reabilitacijos trukmė – 12 dienų);
 4. Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 5. Ambulatorinė reabilitacija I: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 10 dienų);
 6. Ambulatorinė reabilitacija II: kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 7. Ambulatorinė reabilitacija II: kvėpavimo sistemos ligos. Būklė po COVID – 19 ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 8. Ambulatorinė reabilitacija I: ausų, nosies gerklės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 10 dienų);
 9. Ambulatorinė reabilitacija II: ausų, nosies gerklės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos vaikams

 1. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų);
 2. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po COVID – 19 ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 3. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po COVID – 19 ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais)  (reabilitacijos trukmė – 12 dienų);
 4. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų judamojo atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų
 5. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų kvėpavimo sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų);
 6. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų kvėpavimo sistemos ligos. Būklė po COVID – 19 ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų);
 7. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų);
 8. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai. Būklė po COVID – 19 ligos (pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais)  (reabilitacijos trukmė – 12 dienų);
 9. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų ausų, nosies gerklės ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 16 dienų);

Dokumentai, reikalingi atvykstantiems medicininės reabilitacijos paslaugoms gauti:

 • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.
 • Šeimos ar gydančio gydytojo siuntimas arba išrašas iš medicininių dokumentų  (forma 027/a) e.sveikatos portale;
 • TLK pažyma apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr.2011T) Sveidros sistemoje.

Pacientai turi žinoti:

 • Ambulatorinei reabilitacija pacientai gali būti siunčiami iš ambulatorinių arba stacionarinių gydymo įstaigų esančių bet kuriame Lietuvos rajone. Paciento siuntimo medicininei reabilitacijai tikslingumą sprendžia šeimos arba  gydantis gydytojas (specialistas) remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo išvada.
 • Ambulatorinės reabilitacijos skyrimo tvarką reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ ir jo pakeitimai. (Žin., 2008, Nr.12 407). Šį ir kitus Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymus galite rasti: sam.lt.
 • Šeimos arba gydantis gydytojas (specialistas) užpildo reikalingus medicininius dokumentus ir pateikia teritorinei ligonių kasai (TLK) elektroniniu būdu per informacinę sistemą. Gavusi pažymą reabilitacijos paslaugai gauti, TLK šią pažymą parengusiai asmens sveikatos priežiūros (ASP) įstaigai, įstaigoms teikiančioms medicininės reabilitacijos paslaugas pateikia pranešimą apie sutikimą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas (forma Nr.2011T).
 • Pacientas turi teisę pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje jam bus suteiktos medicininės ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.
 • Atvykęs į mūsų įstaigą pacientas turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, registruojantis telefonu pateikti vardą, pavardę ir asmens kodą. Registratūros darbuotojas patikrina ar TLK dėl šio asmens per informacinę sistemą patvirtino pažymą apie paciento teisę į medicininės reabilitacijos išlaidų kompensavimą PSDF lėšomis (forma Nr. 2011T), e.sveikatos portale patikrina siunčiančios įstaigos siuntimą, ambulatorinei reabilitacijai II.
 • Visos paslaugų išlaidos apmokamos  Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis ir teikiamos be jokio papildomo mokesčio.
NEĮGALIESIEMS